Cosa de vellea, bon foc en ella (És un menyspreu a les coses pròpies dels ancians perquè a vegades són molt repetitius, rapapiegen i parlen foradat)

Temes associats al refrany: vell, el foc, persones, bona