Consultar amb la bossa (Examinar l'estat pecuniari abans de fer una despesa, de començar una empresa)

Temes associats al refrany: diners, maneres de dirTraducción al castellano (google): Consultar con la bolsa (Examinar el estado pecuniario antes de hacer un gasto, de empezar una empresa)