Com més vell, més cervell (La molta edat comporta molta experiència en la vida)

Temes associats al refrany: persones, vell, cos huma