Com més edat, més es coneix del món la falsedat (A major edat, més experiència en la vida s’ha adquirit)

Temes associats al refrany: mon, vell