Caure de vell (Pròxim a caure, destinat a desaparéixer prompte, que no té la força de mantindre's)

Temes associats al refrany: maneres de dir, vellTraducción al castellano (google): Caer de viejo (Próximo a caer, destinado a desaparecer pronto, que no tiene la fuerza de mantenerse)