Cap pare enfillat no mor enfitat (Els fills porten feina i dedicació, però tota aquesta dedicació queda compensada per l'amor que en rebs)

Temes associats al refrany: parentiu, mort