Calfar-se el cap (Estudiar)

Temes associats al refrany: cos huma, ensenyar, maneres de dirTraducción al castellano (google): Calentarse la cabeza (Estudiar)