Cagar gras (Tenir riquesa o abundància d'alguna cosa i fer-ne ostentació)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diners