Cada terra fa sa guerra, i cada pardal el seu niu (Significa que a cada país i fins i tot a cada família hi ha usos i costums diferents)

Temes associats al refrany: persones, llocs, maneres de dirTraducción al castellano (google): Cada tierra hace su guerra, y cada gorrión su nido (Significa que en cada país e incluso en cada familia hay usos y costumbres diferentes)