Bona és la sogra si no mou guerra, però millor si la cobreix la terra (Confirma la mala fama que té la figura de la sogra en la cultura mediterrània)

Temes associats al refrany: parentiu, bona, mort