Bell-lloc, bon lluny, i roín prop (Bell-lloc = Benlloch. Municipi castellonenc que es troba a la comarca de la Plana Alta)

Temes associats al refrany: persones, bona, llocs