Aprenent molt mestre de poc (La dedicació simultània a moltes activitats dificulta l'especialització i per tant la destresa en una tarea concreta)

Temes associats al refrany: ensenyar, vinyaTraducción al castellano (google): Aprendiendo mucho maestro de poco (La dedicación simultánea a muchas actividades dificulta la especialización y por tanto la destreza en una tarea concreta)