Anar mudat com un margalló (Molt mudat, molt ben vestit)

Temes associats al refrany: maneres de dir, plantes