Anar fluix [o llarg] de ventre (Evacuar amb molta freqüència. Tenit diarrea)

Temes associats al refrany: salut, cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir flujo [o largo] de vientre (Evacuar con mucha frecuencia. Tenit diarrea)