Anar fet un trenta-sis [o trenta-nou] (Molt mudat, molt ben vestit)

Temes associats al refrany: maneres de dir