Anar com un rellotge (Estar o funcionar molt bé; es diu referint-se a la salut, a una màquina, a una organització)

Temes associats al refrany: maneres de dir, salutTraducción al castellano (google): Ir como un reloj (Estar o funcionar muy bien; se dice refiriéndose a la salud, a una máquina, a una organización)