Anar a escola (Assistir a les lliçons en una escola)

Temes associats al refrany: ensenyar, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ir a la escuela (Asistir a las lecciones en una escuela)