Amb temps (1 Amb un espai de temps anticipat. 2 Fent les coses sense pressa. Amb calma, de mica en mica, sense córrer, amb repòs)

Temes associats al refrany: temps, maneres de dir