Amb temps (Amb un espai de temps anticipat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, temps