Amb el temps, tot se sap (Al cap del temps, els secrets, les ruïnes arqueològiques, els crims..., tot acaba manifestant-se, descobrint-se i sabent-se)

Temes associats al refrany: temps