Amb bona vida, pare i mare s'oblida (Quan es té una bona economia, en general se sol recordar poc els sacrificis que els pares han fet per un)

Temes associats al refrany: parentiu, diners, bona