Als vells i als bancals, lo que es puga traure (No es pot obtenir més del que és possible. Els vells solen perdre memòria, i no totes les terres són bones per a tots els productes)

Temes associats al refrany: persones, camp, vell