Als vells, el ramalet, a l’esquena (Als vells se’ls ha de retenir o sostenir per tal que no s’autoperjudiquen a causa del seu decaïment físic, mental o econòmic)

Temes associats al refrany: persones, vell