Als mossos no els deguis massa, perquè et trauran de ta casa (Significa que el patró no ha de deure favors als seus subordinats, perquè si els en deu, queda lligat amb ells per obligacions oneroses)

Temes associats al refrany: casa, diners, treball