Allò que ve de gust, no mata (Significa que les coses preses amb bona voluntat no són feixugues de fer)

Temes associats al refrany: mortTraducción al castellano (google): Lo que apetece, no mata (Significa que las cosas tomadas con buena voluntad no son pesadas de hacer)