Allà on Sant Pere va perdre l'espardenya (Molt lluny)

Temes associats al refrany: maneres de dir, sants