Allà on hi ha el marit, hi ha Madrid (Teòricament, l’home és qui més mana en la família)

Temes associats al refrany: parentiu, llocs