Alçar les barres (Marar-lo)

Temes associats al refrany: mort, maneres de dir