Al vell, no li donis vi novell (El vi acabat de fer no és molt sa, i per a una persona vella, no gens)

Temes associats al refrany: beure, persones, vell, vinya