Al vell, ceba o carabassa a ell (Els vells solen estar desdentats i no poden rosegar)

Temes associats al refrany: menjar, plantes, vell