Al vell, amor a ell (És un bon consell)

Temes associats al refrany: vell, persones, l'amor