Al constipat, got de vi colmat (És sabut que l’alcohol del vi dóna calor i energia. Abans, es feien sopes de vi calent)

Temes associats al refrany: vinya, beure, salut