Ajudar a ben morir (Expressió utilitzada amb algú en qui no confiem)

Temes associats al refrany: mortTraducción al castellano (google): Ayudar a bien morir (Expresión utilizada con alguien en quien no confiamos)