Això és donar mocador a aquel que no té mocs

Temes associats al refrany: donar, indumentàriaTraducción al castellano (google): Esto es dar pañuelo a aquel que no tiene mocos