Aigua freda i vi calent, fan mal al ventrell (Els aliments a temperatures anormals no són sans)

Temes associats al refrany: aigua, cos huma, menjar, salut, beure, vinya