Aigua freda i pa calent, causen dolor al ventrell [o els dents] (Molts objectes i accions en la vida: que són magnífiques en unas circumpstàncies i molt perjudicials en altres)

Temes associats al refrany: salut, aigua, cos humaTraducción al castellano (google): Agua fría y pan caliente, causan dolor en el estómago [o los dientes] (Muchos objetos y acciones en la vida: que son magníficas en unas circumpstàncies y muy perjudiciales en otros)