Agafar un pèl de mamella (Agafar un refredat)

Temes associats al refrany: salut, cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Coger un poco de mama (Coger un resfriado)