Acull el vell benignament, encara que tingues mal geni (És un bon consell)

Temes associats al refrany: persones, vell