Acabar primer el pa que la talent (No tenir mitjans suficients per a alimentar-se com cal)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diners, menjarTraducción al castellano (google): Acabar primero el pan que la talento (No tener medios suficientes para alimentarse como es debido)