Acabar els torrons (Acabar els recursos, allò de què es disposava)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Acabar los turrones (Acabar los recursos, lo que se disponía)