A vell que consells dóna, cal fer-li cara bona (Se li ha d’agrair la bona voluntat d’oferir el que té, que és experiència)

Temes associats al refrany: cos huma, consells, bona, persones, vell