A vegades més val perdre que guanyar [o Moltes vegades, perdent se guanya] (Significa que cal treure tot el partit possible de les pèrdues, que a vegades porten un guany superior al que s'esperava)

Temes associats al refrany: dinersTraducción al castellano (google): A veces más vale perder que ganar [o Muchas veces, perdiendo se gana] (Significa que hay que sacar todo el partido posible de las pérdidas, que a veces llevan una ganancia superior a lo esperado)