A toca-toni (Pagament que es fa al moment de la compra, immediatament)

Temes associats al refrany: maneres de dir, diners