A tal cap, tal barret (Els fills solen assemblar-se als pares)

Temes associats al refrany: indumentària, maneres de dir, persones, cos huma