A qui llegeix molts llibres, el cap se li torna fum (És una crítica que es fa als grans lectors, potser per enveja del seu saber, si bé és cert que s’han donat alguns rars casos de desconnexió de la realitat)

Temes associats al refrany: ensenyar, cos huma