A qui es casa, la bossa se li torna rasa

Temes associats al refrany: amor, dinersTraducción al castellano (google): ¿A quién se casa, la bolsa se le vuelve zanja