A pare estalviador, fill balafiador [o malgastador] (A vegades, els fills no aprecien els sacrificis fets pels pares i els fan servir per al seu propi profit)

Temes associats al refrany: parentiu, diners