A molt menjar molt malaltejar

Temes associats al refrany: salutTraducción al castellano (google): A mucha comida muy estaban enfermos