A menut [o A la menuda] (En partides petites)

Temes associats al refrany: maneres de dir