A última hora (1 En el darrer moment. Al final, a l’últim moment, tard, finalment, al darrer moment, a última hora, al capdavall, per últim. 2 Després de meditar-ho bé. Ben pensat, ben mirat, al capdavall, en conclusió; a la fi, si tant ho demana)

Temes associats al refrany: temps, maneres de dir