A les telúries (Molt tard)

Temes associats al refrany: maneres de dir, temps